Mi se nalazimo: Žorža Klemansoa 24, 11000 Beograd
Pozovite nas: 060 / 55 - 111 - 73, ili nam pošaljite e-mail: info@resrota.rs
Pozovite nas: 060 / 55 - 111 - 73

ENP TAG uređaji

Od 01.11.2017 u saradnji sa JP Putevima srbije u našim prostorijama možete kupiti i dopuniti TAG uređaje (uređaje za elektronsku naplatu putarine)

Šta je TAG uređaj?

 • TAG je elektronski uređaj za plaćanje putarine i predstavlja način beskontaktne elektronske naplate, pri kojoj vozila prolaze bez zaustavljanja u regularnoj traci na kojoj službenik naplaćuje putarinu
 • U pitanju je baterijski transponder koji je smešten sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila
 • Konekcija se uspostavlja putem antene instalirane na nadstrešnici iznad ulazne/naplatne saobraćajne trake
 • Jedan TAG koristi se za jedno vozilo odgovarajuće kategorije, osim kad je u pitanju kategorija 1, u kojoj jedan uređaj može da se koristi za više vozila
 • TAG nema vremensko ograničenje korišćenja i na njemu se nalaze sledeći podaci: registarski broj vozila, kategorija puta i iznos plaćene putarine

Koji su benefiti korišćenja TAG uređaja i elektronske naplate putarine?

 • Naplata putarine bez zaustavljanja na posebno obeleženim stazama za naplatu, čime se izbegavaju mogući zastoji, usled ograničene propustljivosti na naplatnim rampama u saobraćajnim špicevima
 • Jednostavnost naplate putarine, time što se izbegava gotovinsko plaćanje i nepotrebno zadržavanje
 • Kraće vreme transakcije

Kako funkcioniše elektronska naplata putarine (ENP) sa TAG uređajem?

Kada se vozilo sa TAG uređajem približava izlaznoj brzoj traci, koja je opremljena ENP sistemom, antena na natstrešnici detektuje TAG uređaj na automobilu, čita memorisane podatke sa uređaja i ako je komunikacija uspešna, na displeju se pokazuje da je transakcija izvršena prikazuje se kategorija vozila, iznos putarine, sredstvo plaćanja i preostalo stanje na računu, rampa se podiže i vozilo napušta izlaznu traku.


Gde funkcioniše elektronska naplata putarine?

Na čeonim i većim bočnim naplatnim stanicama postoji po najmanje jedan izdvojeni prolaz koji služi za elektronsku naplatu putarine, dok je na ulaznim/naplatnim saobraćajnim trakama na manjim bočnim naplatnim stanicama (gde ne postoje uslovi za posebne ENP trake) kombinovana manuelna i ENP naplata.

Ovaj sistem naplate putarine funkcioniše na svim naplatnim stanicama, osim na stanicama Inđija, Vrbas i Zmajevo.


Ko može biti korisnik TAG uređaja?

Korisnik može biti svako pravno ili fizičko lice koje potpiše Ugovor sa JP “Putevi Srbije”, preuzme ovaj uređaj na Gazprom i NIS Petrol benzinskim stanicama uz odgovarajuću naknadu i uplati početni iznos pretplate čime TAG postaje validan za korišćenje.


Kako da nabavim TAG uređaj?

TAG uređaj pored standardnih prodajnih mesta možete nabaviti i dopuniti u prostorijama tehničkog pregleda Resrota doo

Potrebna dokumenta zafizička lica:

 • Kopija lične karte
 • Kopija važeće saobraćajne dozvole za vozila za koje se izdaje i aktivira TAG uređaj

Potrebna dokumenta za pravna lica

 • Naziv, adresa, matični broj, broj računa firme
 • Potvrda Poreske uprave o izvršenom evidentiranju za PDV
 • Kopija važeće saobraćajne dozvole za vozila za koje se izdaje i aktivira TAG uređaj

Cena TAG uređaja?

Cena TAG uređaja je: 2.022,00 dinara.


Cena dopuna za TAG uređaj?

Potrošač sam određuje sumu koju želi da uplati kao dopunu, dok za veće uplaćene svote postoji niz popusta, po skali koja je navedena ispod: