Res RotaRes RotaRes Rota
(Pon - Pet 08-20 | Sub 08-16)
info@resrota.rs
Žorža Klemansoa 24, 11000 Beograd
Res RotaRes RotaRes Rota

Zeleni karton

Izdavanje zelenog kartona

Zeleni karton je obavezan dokument ako se vozilom domaće registracije putuje u inostranstvo .

Od 19.10. 2020. godine zeleni karton nije potreban za Bosnu i Hercegovinu.
Od 01.01. 2012. godine zeleni karton je neophodan samo za Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu.


Zeleni karton

  • Važnost ovog dokumenta je od trenutka izdavanja pa do  isteka premije obaveznog osiguranja.
  • Ovaj dokument se vezuje uz polisu obaveznog osiguranja i na njoj se mora nalaziti broj polise uz koju važi.
  • Osiguravajuće društvo koje je izdalo polisu obaveznog osiguranja izdaje i zelenu kartu.

Za dobijanje ovog dokumenta potrebno je:

1. Polisu obaveznog osiguranja na uvid
2. Saobraćajna dozvola
3. Cena: 2000,00 do 3000,00 Din u zavisnosti od osiguravajuće kuće.

Dodatne informacije

  • Zelena karta osiguranja je dokaz da za svoje vozilo imate zaključeno osiguranje auto-odgovornosti kod domaćeg osiguravajućeg društva.
  • Posedovanjem zelene karte obezbeđujete osiguravajuću zaštitu za eventualne materijalne i nematerijalne štete koje možete pričiniti drugima (trećim licima) u saobraćajnoj nezgodi prilikom boravka u nekoj od zemalja članicama sistema zelene karte.
  • Zeleni karton za autoprikolicu
ZAKAŽITE VAŠ TEHNIČKI PREGLED
CENA REGISTRACIJE VOZILA

Usluge

Kontakt